Czy możemy dziś określić jednoznacznie swoją tożsamość regionalną? Jak bardzo historia naszej rodziny, migracje za pracą,lepszymi warunkami, przygodą oraz nasz własny wybór miejsca do życia wpływają na nas i nasze rozbicie pomiędzy różnymi punktami na mapie? Na ile zdajemy sobie sprawę z naszych korzeni i co tak naprawdę o nich wiemy? Czy moglibyśmy znaleźć jakiś klucz, wzór, który nas zidentyfikuje? Takie, między innymi, pytania, zrodziły się w nas podczas projektowej podróży i zainspirowały do stworzenia od-wzorowania.
Proponujemy eksperyment z wzorami regionalnymi w roli głównej. Na podstawie 3-5 miejsc mogących mieć największy wpływ na twoją tożsamość możesz wygenerować hipotetyczny wzór, będący hybrydą wzorów charakterystycznych dla tych miejsc. Mamy nadzieję, że efekt będzie początkiem refleksji nad własną tożsamością i zmianami, jakie przynoszą nam najnowsze czasy.
W projekcie ograniczyliśmy się do 27 regionów ze względów praktycznych. Aplikacja ma charakter refleksyjno/krytyczny, nie czysto edukacyjny, dlatego podział na regiony i wzory im przypisane jest znacznie uproszczony. Nie wykluczamy sukcesywnego poszerzania mapy o inne regiony, wzory mniejszości etnicznych i grup przemieszczających się.
o projekcie
Projekt jest efektem warsztatów "Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie", organizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego w 2014 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Licencja CC BY

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS